©  כל הזכויות שמורות להשקפה, מורים יזמים מובילים 2019                                                                                                                                       Web Design: Yael Haizler

בקרוב יעלו כלים פדגוגיים

ותכנים הקשורים ללמידה ויזמות בקהילות